Kontaktförbud – för den som är utsatt för hot eller risk

Kontaktförbud advokat

En person som är hotad eller upplever sig utsatt för hot av en annan person kan ansöka om kontaktförbud för att skydda sig själv. För att ett beslut om kontaktförbud ska meddelas måste vissa omständigheter föreligga. Nedan kan du läsa mer om vad ett kontaktförbud innebär och vilka regler som gäller avseende kontaktförbud.

Måste jag gå på polisförhör?

Kallad till polisförhör advokat

Det hålls nästan en miljon polisförhör om året i Sverige. Trots det stora antalet polisförhör som årligen genomförs medför ordet förhör ofta känslor av obehag för den som ska höras. Att bli kallad på polisförhör väcker även många frågor och många undrar om man måste gå på ett polisförhör och hur länge man måste vara hos polisen. Oavsett om du kallas till förhör som misstänkt, i egenskap av målsägande eller vittne finns regler för hur förhöret och förundersökningen får gå till. De olika aspekterna av polisförhör förklaras mer ingående nedan.

Vad har jag för rättigheter vid polisförhör?

Om du har kallats till ett polisförhör har du som misstänkt flera rättigheter vid polisförhöret. Vi förklarar nedan dina rättigheter som misstänkt och Advokatbyrån Familj & Försvars advokater biträder dig gärna vid förhör. Oavsett om är du kallad till polisförhör som misstänkt eller målsägande rekommenderar vi dig att ta med en advokat. Nedan förklarar vi även skillnaden mellan offentlig försvarare och privat försvarare samt när du har rätt till en offentlig försvarare.

Vad är barnfridsbrott?

En person gör sig skyldig till barnfridsbrott om denne begår ett brott mot en annan person när ett barn som är närstående till gärningsmannen och offret bevittnar gärningen. Bestämmelsen innebär alltså att det är brottsligt att låta ett barn bevittna våld mellan två närstående personer.