Skadestånd till dig som utsatts för brott

Skadestånd till dig som utsatts för brott advokat

En person som utsatts för brott kallas för målsägande och målsäganden har vanligtvis rätt till skadestånd från den tilltalade vid fällande dom. Ett målsägandebiträde hjälper oftast målsäganden med att kräva skadestånd från den tilltalade, i form av bl.a. kränkningsersättning, sveda och värk samt ersättning för kostnader. I denna artikel förklaras vilka olika typer av skadestånd som målsäganden har rätt till och hur brottsoffer kan få ut sitt skadestånd.

Målsägandebiträde – en advokat som hjälper dig som utsatts för brott

Målsägandebiträde

Enligt Brottsförebyggande rådets (Brå:s) statistik polisanmäldes cirka 84 000 misshandelsbrott och runt 24 600 sexualbrott i Sverige år 2022. Den som utsatts för ett brott har under vissa givna förutsättningar rätt till ett målsägandebiträde. Något förenklat kan man säga att målsägandebiträdet är brottsoffrets försvarare. Ett målsägandebiträde är vanligtvis en advokat eller en biträdande jurist på en advokatbyrå. I denna artikel förklaras målsägandebiträdets roll.

Narkotikabrott och straff – ringa, normalgrad och grovt brott

Narkotikabrott advokat

Ett av de vanligaste brotten som begås i Sverige är narkotikabrott. Narkotikabrott utgör dessutom en av kategorierna av anmälda brott som ökat mest i antal den senaste tiden. Dessa brott finns inte i brottsbalken utan omfattas av en särskild lag – narkotikastrafflagen (1968:64). Avseende införsel och utförsel av narkotika finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. I denna artikel kan du läsa mer om straffen för narkotikabrott och skillnaden mellan ringa, normalgrad och grovt brott.

Kontaktförbud – för den som är utsatt för hot eller risk

Kontaktförbud advokat

En person som är hotad eller upplever sig utsatt för hot av en annan person kan ansöka om kontaktförbud för att skydda sig själv. För att ett beslut om kontaktförbud ska meddelas måste vissa omständigheter föreligga. Nedan kan du läsa mer om vad ett kontaktförbud innebär och vilka regler som gäller avseende kontaktförbud.

Måste jag gå på polisförhör?

Kallad till polisförhör advokat

Det hålls nästan en miljon polisförhör om året i Sverige. Trots det stora antalet polisförhör som årligen genomförs medför ordet förhör ofta känslor av obehag för den som ska höras. Att bli kallad på polisförhör väcker även många frågor och många undrar om man måste gå på ett polisförhör och hur länge man måste vara hos polisen. Oavsett om du kallas till förhör som misstänkt, i egenskap av målsägande eller vittne finns regler för hur förhöret och förundersökningen får gå till. De olika aspekterna av polisförhör förklaras mer ingående nedan.

Vad har jag för rättigheter vid polisförhör?

Om du har kallats till ett polisförhör har du som misstänkt flera rättigheter vid polisförhöret. Vi förklarar nedan dina rättigheter som misstänkt och Advokatbyrån Familj & Försvars advokater biträder dig gärna vid förhör. Oavsett om är du kallad till polisförhör som misstänkt eller målsägande rekommenderar vi dig att ta med en advokat. Nedan förklarar vi även skillnaden mellan offentlig försvarare och privat försvarare samt när du har rätt till en offentlig försvarare.

Vad är barnfridsbrott?

En person gör sig skyldig till barnfridsbrott om denne begår ett brott mot en annan person när ett barn som är närstående till gärningsmannen och offret bevittnar gärningen. Bestämmelsen innebär alltså att det är brottsligt att låta ett barn bevittna våld mellan två närstående personer.