Särskild förvaltning

Särskild förvaltning

Vad är särskild förvaltning?

Särskild förvaltning är ett skydd för barns tillgångar mot exempelvis en vårdnadshavares (förmyndares) inflytande och offentlig granskning. Särskild förvaltning innebär att man i testamente eller i gåvobrev utser en person att bestämma över tillgångar som barn erhåller genom arv eller gåva, utan insyn och bestämmanderätt från förmyndarna eller överförmyndaren.

Hur skapas särskild förvaltning?

Särskild förvaltning skapas genom förordnande i testamente, gåvobrev eller förmånstagarförordnande i försäkring. Då utser man en person som ska hjälpa barnet med t.ex. arvets förvaltning. Barnet blir ägare av tillgången men får hjälp av förvaltningen av den särskilda förvaltaren. Det vanligaste är att bestämma om särskild förvaltning i ett testamente.

När är det bra med särskild förvaltning i testamente?

Ett bra sätt att skydda barns egendom från en vårdnadshavares eller överförmyndarens inflytande är att i ett testamente bestämma att arvet ska förvaltas av en särskild förvaltare.

 

Särskild förvaltning är bra och vanligt efter en skilsmässa eller en separation för att den andra föräldern inte ska kunna påverka barnets arv. Det är även vanligt med särskild förvaltning om testatorn eller föräldrarna är förmögna eller att barnet ärver företag. Likaså när mor- eller farföräldrar testamenterar till underåriga barnbarn.

 

Vidare kan det vara bra med särskild förvaltning om man önskar att barnet ska få hjälp att förvalta sina tillgångar av en person som man har särskilt förtroende för och att barnet ska få glädje av sitt arv innan myndighetsdagen.

Hur länge pågår särskild förvaltning genom testamente?

Det är möjligt att bestämma att den särskilda förvaltningen ska pågå efter att barnet blivit myndigt och sålunda efter att barnet fyllt 18 år, till exempel 25 år eller 30 år. En högre ålder är vanligt vid särskild förvaltning om barnets arv kan förväntas utgöra en förmögenhet eller om barnet har en funktionsvariation.

 

Det som är särskilt positivt med särskild förvaltning är att barn och barnbarn efter angivna villkor kan få möjlighet att få ta del av sitt arv innan myndighetsdagen eller att den särskilda förvaltningen upphört, efter godkännande av den särskilda förvaltaren.

Hur skyddar man barnets arv från den andra föräldern efter skilsmässa?

Genom särskild förvaltning kan man skydda barns arv från den andra förälderns bestämmanderätt efter en separation eller skilsmässa. Genom särskild förvaltning kan man bestämma att den andra vårdnadshavaren inte får ta ut pengar från barnets bankkonto, sälja barnets egendom eller på annat sätt bestämma över tillgångarna. Likaså kan barnbarns arv skyddas från föräldrars inflytande. Vanligtvis är det nämligen barnets förmyndare som bestämmer över omyndiga barns tillgångar. Därför är det vanligt att förordna om särskild förvaltning efter en skilsmässa eller en separation.

Särskild förvaltning för barnbarn genom testamente?

På samma sätt som föräldrar kan en mor- eller farförälder skapa särskild förvaltning för barnbarns arv genom testamente. Även en släkting eller vän kan förordna om särskild förvaltning i sitt testamente.

Vad gör en särskild förvaltare?

Den särskilda förvaltaren ska tillse att den omyndiges egendom förvaltas på bästa sätt till en viss ålder och kan skydda barnets arv från att en vårdnadshavare tar ut pengar från barnets konton. Den särskilda förvaltaren kan efter villkor i testamente eller gåvobrev godkänna vilka saker som barnet ska få pengar till, tex. utbildning, bostad, fritidsaktiviteter, medicin eller utlandsresor m.m.

När blir det överförmyndarspärr på barns tillgångar?

Om ett barn ärver eller har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp ska förvaltningen av tillgångarna ställas under kontroll av överförmyndaren, om förordnande om särskild förvaltning saknas. Prisbasbeloppet för år 2024 är 57 300 kr. Det innebär att gränsen för överförmyndarkontroll år 2024 ligger vid 458 400 kr. Att överförmyndaren kontrollerar barns arv kallas ofta för överförmyndarspärr.

Varför särskild förvaltning testamente i stället för överförmyndarkontroll?

Om överförmyndaren kontrollerar barnets arv blir det endast till 18-årsdagen. Vid särskild förvaltning kan man som nämnt bestämma en högre ålder, till exempel 25 år, vilket ofta sker om föräldrarna är förmögna eller företag ärvs. Många upplever att överförmyndarkontrollen är ett trubbigt instrument och att överförmyndaren ofta ”spärrar” barnets tillgångar till myndighetsdagen utan möjlighet för barnet att ta del av arvet dessförinnan. En särskild förvaltare kan enligt villkor i testamente hjälpa barnet att få del av arvet när det är bra för barnet – exempelvis för utbildning, bostad och fritidsintressen.

Skriv testamente med särskild förvaltning

Kontakta oss advokater på Advokatbyrån Familj & Försvar för mer information om särskild förvaltning och testamente. Vi skräddarsyr ditt testamente med särskild förvaltning enligt dina önskemål.


Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dig att skriva och upprätta testamente, framtidsfullmakt, äktenskapsförord, gåvobrev och andra ekonomiska familjerättsliga avtal i Stockholm eller på distans. Vi erbjuder möten via Skype, Teams, Zoom, digitalt eller per telefon. Vi arbetar över hela Sverige men har kontoret i Stockholm och föreläser även regelbundet inom våra kompetensområden. Vi har självklart tystnadsplikt.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors