Bostaden och kvarsittningsrätt vid skilsmässa

Bostaden och kvarsittningsrätt vid skilsmässa

Vem får bo kvar i bostaden vid skilsmässa?

Under betänketiden och till dess att makarnas ekonomi delats upp genom bodelning kan en make ansöka om kvarsittningsrätt (rätt att bo kvar i bostaden) hos tingsrätten om parterna inte själva kan komma överens om vem som ska bo kvar i bostaden. Tingsrätten kan då fatta ett interimistiskt (tillfälligt) beslut om vem som ska få bo i bostaden. Härvid bör man ta hjälp av en advokat då det ofta blir en förhandling i domstol eller juridisk argumentation.

Hur bedömer domstolen vem som ska få bostaden?

Vid domstolens bedömning om vem som ska få bo kvar i bostaden interimistiskt tas bl.a. hänsyn till vem av makarna som har störst behov av bostaden, hos vem barnen ska bo och vem som har ekonomisk förmåga att sörja för bostaden.

Besöksförbud och byta lås till bostaden vid skilsmässa

Vid beslut om kvarsittningsrätt kan makarna även förbjudas att besöka varandra och den som erhåller kvarsittningsrätten kan byta lås till bostaden. Om makarna inte heller i bodelningen inte kan komma överens om vem som ska få ta över huset eller bostaden, kan en bodelningsförrättare besluta härom. En liknande bedömning görs som vid kvarsittningsrätt.

 

Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper våra klienter med ansökan om skilsmässa, bodelning, ansökan om kvarsittningsrätt och ger en heltäckande rådgivning avseende alla juridiska frågor som uppkommer vid en skilsmässa. Vi är specialister på familjerätt.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors