Brottmål

Brottmål

Försvarsadvokat och målsägandebiträde

Brottmålsadvokaterna vid Advokatbyrån Familj & Försvar i Stockholm hjälper dig som din försvarsadvokat om du är misstänkt för brott och som ditt målsägandebiträde när du utsatts för brott. Du har rätt att biträdas av en specialiserad brottmålsadvokat vid förhör, förundersökning samt domstolsförhandling. Du kan välja din advokat genom önskemål till tingsrätten. Vi arbetar över hela Sverige men har flest uppdrag i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö.


Läs mer om vad som gäller om du är misstänkt eller har utsatts för brott. Du kan även kontakta oss för en inledande gratis rådgivning per telefon.

När du är misstänkt för brott har du rätt till en försvarsadvokat vid din sida vid förhör, förundersökning och rättegång. Du har flera rättigheter som polis och åklagare måste följa. Läs om våra uppdrag som offentlig och privat försvarare.
Du som utsatts för brott har rätt till ett gratis målsägandebiträde om du utsatts för brott mot din person. Vi hjälper dig vid förhör, förundersökning och rättegång. Vi hjälper dig med skadestånd och kränkningsersättning.

Senaste juridiska artiklarna