Jurist Frida Löfgren

Din jurist inom arvsrätt och familjerätt

Verksamhetsområden

  • Familjerätt
  • Ekonomisk familjerätt
  • LVU

Utbildning

  • Jur kand / Master of Laws LL.M, Uppsala Universitet

  • Fördjupningskurser i arvsrätt och förmögenhetsrättslig familjerätt

  • Examensarbete i arvsrätt (”En analys av Allmänna arvsfondens praxis angående avstående från arv”)

Yrkeserfarenhet

  • Familjens Jurist (juristsekreterare)
  • Skatteverket (folkbokföringshandläggare)

Juridiska forbildningskurser

  • Advokatetik och god advokatsed

Kontakt

Jurist Frida Löfgren

Frida Löfgren

Biträdande jurist

Du har specialiserat dig inom ekonomisk familjerätt. På vilket sätt kan du hjälpa advokatbyråns klienter?

Genom att ha specialiserat mig inom ekonomisk familjerätt på juristprogrammet, genom såväl kurser som mitt examenarbete, har jag fått en stabil grund för att kunna tillämpa och arbeta med ekonomisk familjerätt. 

 

Ekonomisk familjerätt innefattar många olika frågor som uppstår under livets gång där jag gärna bistår med min juridiska kunskap för att underlätta för våra klienter. Det kan vara alltifrån att flytta tillsammans med sin sambo och upprätta samboavtal, upprätta ett bodelningsavtal vid skilsmässa eller fördela arvet efter någon som har gått bort, med mera.

 

Inom den ekonomiska familjerätten finns det stora möjligheter att arbeta förebyggande bara man identifierar de juridiska problem som kan komma att uppstå senare. Jag finns här för att bistå våra klienter i såväl det förebyggande arbetet, som när en tvist uppstått.

Ditt examensarbete på juristutbildningen handlade om arvsrätt. Vad gör arvsrätten så intressant?

Under min utbildning på juristprogrammet på Uppsala universitet valde jag, utöver en kurs inom ekonomisk familjerätt, att läsa en fördjupningskurs inom arvsrätt. Jag skrev sedan även mitt examensarbete inom samma rättsområde. 

 

Mitt intresse för arvsrätten kommer av att det är en intressant juridik att tillämpa. Det är lite som att lägga ett pussel. Samtidigt kan känslor av sorg många gånger vara inblandade eftersom fördelning av arv blir aktuellt först när någon har dött. För mig är det viktigt att visa en stor förståelse för att även dessa känslor är en del av en arvsrättslig process. Jag brinner för mötet med människor och ser mitt arbete som biträdande jurist inom arvsrätt som en möjlighet att få hjälpa till och avlasta mina klienter med de juridiska frågor som kan uppstå i en tid då man förlorat en närstående.

Har du några tips till klienter på hur man kan undvika en arvstvist?

Min uppfattning är att många arvstvister kan undvikas genom att arbeta förebyggande. Mitt främsta tips till dig som framtida arvlåtare är att ta dig själv tid att fundera över hur du vill att ditt arv ska fördelas i framtiden. Kanske väcker dina funderingar frågor kring hur du på bästa sätt säkerställer att arvet fördelas i enlighet med din vilja? Som jurist inom arvsrätt finns jag redan i detta skedde tillgänglig för att besvara dina frågor och ge dig förslag på åtgärder.

 

Mitt andra tips till dig som framtida arvlåtare är att alltid överväga att upprätta ett testamente. Min uppfattning är att tvister många gånger uppstår till följd av att arvingarna har olika uppfattningar om vad arvlåtarens vilja faktiskt var. I ett testamente kan du själv ha förtydligat din vilja och samtliga av dina arvingar kommer vid en framtida fördelning av arvet kunna ta del av testamentet.

 

För att minska risken för att en tvist uppstår om hur ditt testamente i framtiden ska tolkas, är mitt tredje tips att kontakta en advokatbyrå specialiserad på arvsrätt för att upprätta testamentet. Vi har stor kunskap kring hur testamenten bäst bör utformas för att minska risken för att tolkningsproblem uppstår och vi kan samtidigt hjälpa dig att reda ut vilka olika arvsrättsliga konsekvenser ditt testamente får. Förhoppningsvis kan ett tydligt och välformulerat testamente leda till att dina arvingar kan fördela arvet efter dig i god sämja.

Hur ser du på din roll att företräda klienter som ombud?

Möjligheten att få företräda klienter som ombud ser jag som ett väldigt ärofyllt uppdrag. När våra klienter vänder sig till oss är det för att de behöver juridisk hjälp med de situationer som kan uppstå i livet. Det viktigaste för mig är att alltid tillvarata mina klienters intressen men också finnas där som ett tillförlitligt stöd i den juridiska processen. Jag vill att mina klienter ska känna ett stort förtroende för mig när jag guidar dem genom de juridiska frågor som uppstått.