Barns boende efter separation eller skilsmässa

Barns boende efter separation eller skilsmässa

Var ska barnen bo?

Vid separation eller skilsmässa uppkommer frågan om var barnen ska bo, om barnen ska ha ett växelvis boende eller hur barnen ska träffa en förälder efter separationen. Många föräldrarna önskar att barnen ska påverkas så lite som möjligt och att barnen ska ha en god kontakt med båda föräldrarna. Det är ni föräldrar som tillsammans bestämmer hur barnen ska bo men kan ni inte komma överens kan det vara klokt att ta kontakt med en advokat eller familjerätten för rådgivning redan innan en separation för att få juridiska råd. Våra advokater är specialister på tvister om barns boende.

Växelvis boende för barn efter separation

Om föräldrar kan komma överens i vårdnadsfrågor och har ett tillräckligt gott samarbete samt en fungerande kommunikation angående barnet, är ofta gemensam vårdnad en god lösning för barnet. Förutom beslutanderätt får nämligen en vårdnadshavare även rätt till insyn, sålunda rätt till information om barnet hos bl.a. skola och myndigheter.

Om föräldrar inte kan komma överens, djupa konflikter råder eller om en förälder är olämplig exempelvis på grund av hot, våld, missbruk, brister i omsorgen eller dylikt bör föräldrarna inte utöva en gemensam vårdnad.

Barnets bästa ska alltid vara avgörande står det i föräldrabalken – inte föräldrarnas bästa. Den förälder som är mest lämpad att sörja för barnets behov bör istället erhålla ensam vårdnad. Om föräldrarna inte är överens kan en förälder ansöka om beslut om ensam vårdnad vid tingsrätten genom en stämningsansökan. Därmed inleds en vårdnadstvist. Då bör man ta hjälp av en advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadsfrågor.

Vad krävs för växelvis boende?

Växelvis boende kräver ofta att föräldrarna kan samarbeta, kommunicera och vara flexibla avseende barnen samt att föräldrarna bor relativt nära varandra. Tingsrätten kan fatta ett interimistiskt beslut (tillfälligt beslut) om vårdnaden, barnets boende och umgänge. Vanliga orsaker till konflikt är oenighet kring folkbokföring, pass, skola, sjukvård och aktiviteter. Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dig att ansöka om interimistiska beslut för att skyndsamt få en lösning.

Var ska barnet vara folkbokfört efter separation?

Den förälder som har barnet boende hos sig mest, kallas boendeförälder. Den förälder som har barnet mindre kallas för umgängesförälder. Enligt lag ska barnet vara folkbokfört där barnet tillbringar största delen av sin dygnsvila. Sålunda hos sin boendeförälder. Om barnet bor växelvis tittar man på frågor som ursprungsbostad, närhet till skola och barnets sociala liv. Folkbokföringen är dock inte avgörande för att vara boendeförälder. Kontakta oss för mer information.
Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors