Förvaltarskap och god man

Förvaltarskap och god man advokat

Förvaltarskap och god man

Hur får en person en förvaltare eller god man?

En person som har svårt att hantera sin ekonomi eller kontakter med myndigheter kan få en god man förordnad för sig. Att få en god man är vanligtvis en frivillig åtgärd. En person som dessutom är ”ur stånd att vårda sig och sin egendom” kan få en förvaltare, vilket är en tvångsåtgärd. En god man eller förvaltare kan hjälpa till med ekonomiska och juridiska angelägenheter. Det kan till exempel handla om hjälp att betala räkningar eller att få rätt hälso- och sjukvård.

Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare?

Den som har en god man har fortfarande rätt att bestämma över sina pengar, hantera egendom och att ingå avtal. Godmanskap bygger ofta på frivillighet. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som tingsrätten beslutar om efter ansökan. Den som får en förvaltare förlorar rätten att själv ingå avtal eller hantera sina pengar. Det är i stället förvaltarens ansvar.

Skriv framtidsfullmakt för att undvika godmanskap

Du kan skriva en framtidsfullmakt för att själv bestämma vem som ska hjälpa dig med din ekonomi och personliga angelägenheter om du blir sjuk eller t.ex. dement.

Rätt till gratis advokat vid förvaltarskap

Du har rätt till gratis advokat, rättegångsbiträde eller god man när tingsrätten handlägger ett ärende om godmanskap eller förvaltarskap. Likaså om du vill att ett godmanskap eller förvaltarskap ska upphöra.

 

Du kan önska en advokat från Advokatbyrån Familj & Försvar i samband med ansökan om förvaltarskap  och meddela ditt önskemål till överförmyndaren eller tingsrätten. Kontakta advokaterna på Advokatbyrån Familj & Försvar för rådgivning.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors