Jurist Hayat Moucho

Din jurist inom familjerätt och brottmål

Verksamhetsområden

 • Familjerätt
 • Ekonomisk familjerätt
 • Brottmål (försvarsadvokat, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn)
 • LVU
 • Brottmål

Utbildning

 • Jur kand / Master of Laws LL.M, Stockholms Universitet
 • Fördjupningskurser i barnrätt och straffprocess
 • Examensarbete i familjerätt (”Socialtjänsten tar våra barn – En lagstiftningsstudie om socialnämndens utredningsansvar vid omhändertagande av barn och hur principen om barnets bästa kommer till uttryck i processen”)

Yrkeserfarenhet

 • Stockholms tingsrätt (uppsatspraktikant)
 • Söderberg & Partners (juristassistent)
 • Kriström Advokatbyrå (sekreterare)
 • Kvinnojouren (volontär)
 • Gatujuristerna (rådgivare)

Språk

 • Arabiska
 • Engelska

انا محاميه واعمل في القضايا المتعلقة ب بالأحوال الشخصيه و قانون الاسره، رعايه الاطفال و القضايا الجنائية في مقاطعه ستوكهولم، السويد في مكتب المحاماه العائلة والدفاع

أرحب بشدة بالتواصل معي للحصول على استشارات قانونية بالعربية

Jurist Hayat Moucho

Hayat Moucho

Biträdande jurist

Kontakt

Varför vill du jobba som advokat?

Från mina tidiga tonår, uppvuxen i en förort, har mitt intresse för humanjuridik och min dröm att bli advokat starkt formats och förstärkts. Redan från första dagen på juristprogrammet vid Stockholms universitet har jag haft en klar vision om att använda min utbildning för att göra verklig skillnad i människors liv.

 

Att bli advokat för mig, är mer än bara en karriär – det är en möjlighet att erbjuda engagemang, empati och lojalitet till dem som behöver det mest. Att kunna bistå de människor jag en gång sett kämpa utan stöd ger mig en djup motivation att nu, med rätt verktyg och utbildning, vara där för dem som är i nöd och hjälpa dem att tillvarata sina rättigheter. Min strävan att vara en röst för de röstlösa och att bidra till en mer rättvis och medkännande värld.

Varför vill du arbeta med familjerätt och brottmål?

Genom såväl personliga som yrkesmässiga erfarenheter blev det ganska snabbt tydligt hur stor påverkan familjerätten och brottmålen har på individens liv.

 

Inom familjerätten är ombudens arbete ofta mer personligt och nära kopplat till klienternas liv och relationer. Genom att erbjuda juridisk rådgivning och representation i ärenden som rör äktenskap, skilsmässor, adoptioner och vårdnadstvister kan man som ombud vara en viktig del av människors livsövergångar och familjedynamik. Detta arbete innebär ofta att hantera känsloladdade situationer och att hjälpa klienterna att navigera genom komplexa juridiska processer i enlighet med dess bästa.

 

Å andra sidan, inom brottmål, är advokaternas uppgift att försvara de misstänkta eller att representera målsäganden för att se till att rättvisa skipas. Att arbeta med brottmål bidrar därmed till att lag och ordning upprätthålls i samhället samt garantera rättssäkerheten för alla inblandade parter.

 

Att jobba med familjerätt och brottmål, kan ses som två vitt skilda rättsområden, medan de i själva verket är två nära förbundna rättsorden som ofta kan överlappa varandra.

Vad för erfarenheter inom juridik hade du innan du började på Advokatbyrån Familj & Försvar?

Min resa inom juridiken har varit både mångsidig och fylld av engagemang. Jag började som juridisk rådgivare hos Gatujuristerna, där jag erbjöd gratis hjälp till behövande. Sedan arbetade jag i jouren vid Stockholms kvinnojour och fick en djupare förståelse för frågor som rör våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck.

 

Efter min tid inom ideellt arbete tog jag klivet in i arbetslivet och började som sekreterare på en allmänpraktiserande advokatbyrå. Där fick jag en bred erfarenhet av olika juridiska områden, såsom granskning av avtal till upprättande av överklaganden.

 

Min karriär fortsatte vidare till Söderberg & Partners familjejuridiska avdelning, där jag tog på mig ansvar för att hantera administrativa uppgifter och upprätta familjejuridiska avtal såsom testamenten och gåvobrev. Slutligen fick jag möjligheten att utforska rättssystemet från domstolens perspektiv som uppsatspraktikant på Stockholms tingsrätt.

 

Genom mina tidigare erfarenheter har jag förvärvat en djup förståelse för olika aspekter av juridiken. Jag har hanterat en mångfald av juridiska frågor och problem, vilket jag är övertygad om kommer att vara ovärderligt för mig i min yrkeskarriär. Jag tror också att min erfarenhet kommer att vara till stor nytta för Advokatbyrån Familj & Försvar, där jag vill bidra med min kunskap och expertis.

Vad gör en bra advokat?

En bra advokat är en skicklig kommunikatör och kompetent jurist som agerar i klientens bästa intresse. Genom att besitta gedigen kunskap och erfarenhet inom sitt juridiska område, kan advokaten effektivt lösa juridiska problem och företräda klienten på ett etiskt och strategiskt sätt. Integritet, empati och engagemang är också viktiga ledord för ett bra ombud. En bra advokat arbetar nämligen för att skapa en trygg och stödjande miljö för klienten samtidigt som advokaten strävar efter att uppnå önskade resultat.