Arv och testamente

Arv och testamente

Familjerättsadvokat i Stockholm

Vi hjälper dagligen klienter med rådgivning avseende arv och testamente. Vi skräddarsyr testamenten för att förebygga arvstvister och för att skapa en fördelning av arvet enligt testatorns önskan. Vi hjälper även dig som hamnat i en arvstvist eller som behöver hjälp med att skapa en bouppteckning, boutredning eller ett arvskifte.

Du kan ringa oss för inledande gratis behovsanalys per telefon. Familjerättsadvokaterna vid Advokatbyrån Familj & Försvar förklarar även juridiken under respektive område nedan och genom våra juridiska artiklar som publiceras på vår hemsida.
Arv och testamente advokat