Har du blivit utsatt för brott?

Utsatt för brott advokat

Har du blivit utsatt för brott?

Målsägandebiträde – för dig som utsatts för brott

Advokatbyrån Familj & Försvar har lång erfarenhet av att hjälpa personer som utsatts för brott – målsäganden. Vi agerar som ditt målsägandebiträde och vårt arbete är gratis för dig som utsatts för brott. Oavsett om det handlar om våld, hot, sexualbrott, kränkningar eller skadestånd hjälper vi dig med stöd och råd genom hela processen från kontakt med polisen och genom rättegången. Vi står på din sida.

 

Läs mer nedan eller ring oss för mer information och inledande gratis rådgivning.

När har jag rätt till ett målsägandebiträde?

Rätten till målsägandebiträde regleras i 1 § lagen om målsägandebiträde (LOM).

 

Du har rätt till ett målsägandebiträde om du utsatts för brott mot person. Med det menas exempelvis att du utsatts för sexualbrott, misshandel, människorov, olaga hot, rån eller brott i nära relation.

 

Du kan också få ett målsägandebiträde vid andra brott som kan leda till fängelse. Hänsyn ska tas till målsägandens (brottsoffrets) personliga förhållanden och omständigheter i övrigt. Det kan exempelvis vara aktuellt för personer som inte på egen hand kan tillvarata sin rätt, tex äldre personer. Det kan också vara fallet om målsäganden har någon funktionsvariation som gör att han/hon har ett särskilt starkt behov av ett målsägandebiträde.

 

Du har i regel inte rätt till ett målsägandebiträde om du utsatts för ekonomisk brottslighet såsom stöld eller bedrägeri.

 

Du har rätt att själv önska vem du vill ska utses till målsägandebiträde, vilket många inte känner till.

Kostar mitt målsägandebiträde eller är det gratis?

Du som utsatts för brott behöver inte återbetala kostnaden för ditt målsägandebiträde, det är sålunda gratis för dig.

 

Den tilltalade (misstänkte) kan däremot behöva betala tillbaka kostnaden för målsägandebiträdet till staten, om han eller hon döms för brottet.

Särskild företrädare för barn - vad är det?

En särskild företrädare för barn är en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå som har till uppgift att tillvarata barnets intressen i en rättsprocess. Med barn menas en person under 18 år. Vanligtvis utses en särskild företrädare om barnets vårdnadshavare misstänks för brott mot barnet. Barnet kan även ha rätt till en särskild företrädare eller ett målsägandebiträde om barnet utsatts för barnfridsbrott.

 

Den särskilda företrädaren tar över vårdnadshavarnas bestämmanderätt i rättsprocessen, t.ex. om barnet ska delta på förhör, då företrädaren även hämtar och medföljer barnet till förhöret. Den särskilda företrädaren bestämmer också om barnet ska genomgå läkarundersökning, för att exempelvis dokumentera skador.

 

Vårdnadshavarna får information först efter att barnet förhörts, detta för att barnet inte ska påverkas inför förhöret. Förhör med barn sker vanligtvis på Barnahus, en plats som samordnar olika myndigheters insatser för barn som utsatts för brott av en närstående. För dem som arbetar med barn som utsatts för våld eller andra övergrepp finns via Barnafrid nätverk som syftar till att ge yrkesverksamma möjligheter att dela och inhämta kunskap och erfarenheter.

 

Vi advokater på Advokatbyrån Familj & Försvar får ofta uppdrag av domstolen som särskild företrädare för barn.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho