Advokat Johan Lindgren

Din advokat specialiserad på familjerätt och brottmål

Specialistområden

 • Familjerätt
 • Ekonomisk familjerätt
 • Brottmål (försvarsadvokat, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn)
 • LVU

Utbildning

 • Jur kand / Master of Laws LL.M, Umeå Universitet, examen 2013
 • Anglia Ruskin University, Cambridge, England
 • Fulbright Institute for Outstanding European Students, Boston, USA

Yrkeserfarenhet

 • Advokatbyrån Familj & Försvar (vd och advokat)

 • Advokatfirman INTER (delägare och partner)
 • Advokatfirman Anita Carlsson – AAC (advokat)
 • Lagerlöfs Advokatbyrå (biträdande jurist)
 • FN:s generalförsamling New York
 • Utrikesdepartementet Stockholm
 • Skatteverket
 • Ungdomsombud

Juridiska fortbildningskurser

 • Advokatsamfundets Familjerättsdag 2023 (föreläsare)
 • Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol
 • Brottmålskurs 2 – fördjupning inom brottmålsprocessen
 • LVU-processen från start till måla
 • Förhörsmetoder i brottmål
 • Vittnesförhör
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
 • Barn och ungas brottsutsatthet
 • Uppdraget som bodelningsförrättare
 • Advokatens rågivaransvar
 • Klanderprocessen – arvskifte och testamente
 • Advokatetik och god advokatsed
 • Advokatexamen delkurs 1: Advokatyrkets etik och teknik
 • Advokatexamen delkurs 2: Förberedelse inför och förhandling i domstol
 • Advokatexamen delkurs 3: Konstitutionell rätt – Riskhantering och rådgivaransvaret – Advokatens kärnvärden
Advokat Johan Lindgren

Johan Lindgren

Advokat och grundare

Förtroendeuppdrag

Expert i Justitiedepartementets familjerättsliga utredning om föräldraskap
Ledamot i styrelsen för Sveriges Advokatsamfund, Stockholmsavdelningen
Representant i Advokatsamfundets familjerättsliga arbetsgrupp

Kontakt

Varför blev du familjerättsadvokat och försvarsadvokat?

Advokat betyder ”hjälpande vän”. Jag har alltid haft en drivkraft att hjälpa människor och i synnerhet de personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter. Familjerätten ligger mig varmt i hjärtat eftersom jag vet att tryggheten i en familj kan vara helt avgörande för en människas framtid.

 

Jag vill som försvarare och målsägandebiträde även stå upp för alla människors lika värde och jag anser att alla har rätt till en rättvis granskning eller prövning. Jag slåss hellre för David, än för Goliat.

 

Dessutom är advokatrollen det roligaste arbetet jag kan tänka mig. Jag fick tidigt testa på att vara språkrör för andra och argumentera för andra människors intressen. Under gymnasiet var jag elevrådets ordförande på en gymnasieskola med 1500 elever och därefter arbetade jag som ombudsman för ungdomar. Jag trivs verkligen med att stå upp för andras rättigheter och av att känna att jag gör skillnad för någon annans liv.

Vilka yrkes- och utbildningserfarenheter har du nytta av i arbetet?

Jag har arbetat på advokatbyrå i över 10 år och varit delägare på en annan advokatfirma innan jag startade Advokatbyrån Familj & Försvar. Den erfarenheten är guld värd.

 

Idag har jag ett sidouppdrag som expert i en familjerättslig utredning vid Justitiedepartementet, vilket utvecklar mig eftersom jag analyserar frågor med några av Sveriges bästa familjerättsjurister.

Förutom juristprogrammet har jag även lärt mig mycket av mina studier utomlands, i Cambridge och Boston, såsom retorik och en förståelse för andra rättssystem än det svenska.

I vilka slags domstolsprocesser hjälper du dina klienter?

Jag företräder klienter i både familjerättsliga processer och brottmålsprocesser.

 

Efter att ha specialiserat mig inom familjerätt och barnrätt så företräder jag klienter i såväl vårdnadstvister som tvister om barns boende och umgänge. Jag bistår även dagligen klienter i frågor om arv, bodelning, underhållsbidrag och ekonomiska tvister med anledning av dödsfall, separation eller äktenskapsskillnad.

 

Som offentlig försvarare och målsägandebiträde har jag fått en helhetsbild av hur jag på bästa sätt kan tillvarata mina klienters intressen. Att analysera omfattande material och muntligt argumentera i domstolen, är verkligen min passion. Jag företräder vidare barn och vuxna i fråga om tvångsvård, sålunda ärenden avseende LVU, LVM och LPT.

Vad gör du mer i ditt arbete?

Förutom redan uppkomna tvister bistår vi klienter med förebyggande juridik. Vi upprättar bl.a. bodelningsavtal, äktenskapsförord, testamente, samboavtal, gåvobrev och framtidsfullmakter. Att vara advokat handlar nämligen inte bara om att vinna tvister utan även att förebygga dem. 


Jag träffar dagligen klienter och ger juridisk rådgivning utifrån klientens individuella situation. Inte sällan handlar det om att på kort tid göra en behovsanalys av hur juridiken kan förbättra klientens livssituation.


Vi advokater arbetar i ett team och diskuterar dagligen hur vi på bästa sätt kan hjälpa våra klienter framåt.