Underhållsbidrag till maka

Underhållsbidrag till maka

Underhållsbidrag vid skilsmässa och under betänketiden

Vid en skilsmässa kan en maka eller make kräva underhållsbidrag från den andra parten redan under betänketiden. Detta för att båda makarna ska kunna leva med samma standard under hela äktenskapet. Om en make tjänar mer än den andra ska den andra parten bidra ekonomiskt till den maken som inte har lika god ekonomi. Inte sällan kan detta bli stora belopp varje månad eftersom en part kanske är föräldraledig, arbetslös eller har varit hemma med barn.

 

I ovanliga fall kan även underhåll till maka ske efter äktenskapets slut. Tingsrätten kan besluta i dessa frågor bl.a. under mål om äktenskapsskillnad. Inte sällan kan det vara fråga om stora belopp i underhåll varje månad om inkomstskillnaderna är stora. Den förlorande parten kan tvingas betala rättegångskostnaderna i målet. Vi har hjälpt många makar att få en skälig och bra levnadsstandard under betänketiden.

 

Vänd dig till Advokatbyrån Familj & Försvar som är specialister på underhållsbidrag till maka.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors