Vad har jag för rättigheter vid polisförhör?

Rättigheter vid polisförhör advokat

Vad har jag för rättigheter vid polisförhör?

Om du har kallats till ett polisförhör har du som misstänkt flera rättigheter vid polisförhöret. Vi förklarar nedan dina rättigheter som misstänkt och Advokatbyrån Familj & Försvars advokater biträder dig gärna vid förhör. Oavsett om är du kallad till polisförhör som misstänkt eller målsägande rekommenderar vi dig att ta med en advokat. Nedan förklarar vi även skillnaden mellan offentlig försvarare och privat försvarare samt när du har rätt till en offentlig försvarare.

Vilka rättigheter har jag som misstänkt vid ett polisförhör?

En misstänkt persons rättigheter vid förhör regleras i 23 kapitlet rättegångsbalken och i 12 § förundersökningskungörelsen.

 

Som skäligen misstänkt (vilket är den lägre misstankegraden) har du rätt att underrättas om misstanken, d.v.s. av vilken anledning du ska höras. Därutöver har den som är skäligen misstänkt rätt att biträdas av en försvarare. Under vissa förutsättningar har man rätt till en offentlig försvarare, d.v.s. en advokat som utses av staten.

 

Du har också rätt att ta del av eventuella förändringar av misstanken och så länge det inte är till men för utredningen även en rätt att ta del av utredningsmaterial.
Om behov av tolk finns har man alltid rätt till tolk vid polisförhör.

 

Som misstänkt har du också rätt att inte yttra dig över misstanken och även en rätt att inte medverka i utredningen mot dig själv. Det betyder i praktiken att du har rätt att vara helt tyst och inte svara på polisens frågor. Det finns heller ingen skyldighet för en misstänkt person att tala sanning. En misstänkt får alltså ljuga.

 

Den misstänkte ska även informeras om att staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare om utredningen läggs ner. Detsamma gäller vid frikännande dom. Den som döms kan däremot bli skyldig att återbetala hela eller delar av försvararkostnaden till staten. Hur mycket du i slutändan måste betala beror på ditt ekonomiska underlag (hur mycket du tjänar).

 

Du har även rätt att få förhöret uppläst för dig. Allt som sägs under förhöret antecknas nämligen i ett protokoll. Det kan också vara bra att känna till att du inte måste godkänna förhöret. Det finns ingen sådan skyldighet.

Har jag rätt att vara tyst vid polisförhör?

Ja. Du har som misstänkt rätt att inte uttala dig om misstanken och du behöver inte svara på polisens frågor. Diskutera med oss om vad som är bäst i din situation.

Har jag rätt att ljuga vid polisförhör?

Ja, som misstänkt har du rätt att ljuga vid polisförhör. Detta är dock inget som vi kan rekommendera. Istället är det bättre att inte uttala sig och nyttja rätten att vara tyst.

Har jag alltid rätt till en offentlig försvarare vid polisförhör?

Nej inte alltid, det beror på ett flertal faktorer. Du har alltid rätt att begära en offentlig försvarare men du har inte alltid rätt att få en offentlig försvarare. Dock har du alltid rätt att ha med dig en privat försvarare, se nedan.

När brukar man få en offentlig försvarare i samband med förhör?

Om du är anhållen eller häktad (d.v.s. frihetsberövad) har du alltid rätt till en offentlig försvarare. Du har också rätt till en offentlig försvarare om det brott du är misstänkt för har minst sex månaders fängelse i straffskalan. För allvarliga brott har man sålunda alltid rätt att företrädas av en offentlig försvarare.

 

För mindre allvarliga brott där påföljden kan antas stanna vid böter har du i normalfallet inte rätt till en offentlig försvarare. Så kan vara fallet om du är misstänkt för ringa narkotikabrott. 

 

Om du är misstänkt för brott och är under 18 år ska du få en offentlig försvarare såvida det inte är uppenbart att du inte har behov av det.

 

Om du är ung kan en offentlig försvarare förordnas för dig även om det du är misstänkt för kan antas bara leda till böter.

Vad är det för skillnad på en privat och offentlig försvarare?

Du kan alltid anlita en s.k. privat försvarare, om du inte har rätt till en offentlig försvarare. Skillnaden mellan en privat och offentlig försvarare är att du själv betalar för den privata försvararens arbete. En offentlig försvarares arbete bekostas av staten.

Måste jag gå på polisförhör?

Läs gärna vår artikel Måste jag gå på polisförhör?

Välj en advokat som är expert på brottmål

Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar tar ofta emot uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

 

Du är varmt välkommen att kontakta oss på Advokatbyrån Familj & Försvar för inledande gratis telefonrådgivning för en behovsanalys. Vi har tystnadsplikt.

Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren