Sambor och arv

Sambor och arv

Vad händer om min sambo dör?

Många vänder sig till oss familjerättsadvokater med frågan om vad som händer när en sambo dör. Observera att sambor inte ärver varandra enligt lag vid dödsfall om inte parterna skrivit ett giltigt testamente, förutom vad som framgår av basbeloppsregeln. Vi rekommenderar alla sambor att skriva ett testamente. Sambor kan skriva ett inbördes testamente gemensamt vilket blir billigare och tryggare för samborna.


Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar blir ofta kontaktade för juridisk rådgivning när en sambo avlidit. En sambo kan oavsett testamente ha rätt att ta över den gemensamma bostaden vid sambons död, oberoende av om sambon äger någon del i bostaden vid sambons frånfälle. Om man inte kommer överens om övertagande med dödsboets delägare kan man väcka talan i domstol. Till dess att bodelning skett är sambon också dödsbodelägare.


Kontakta Advokatbyrån Familj & Försvars familjerättsadvokater för bästa råden avseende sambojuridik. Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dig att skriva och upprätta samboavtal, skuldebrev, testamente, gåvobrev och andra ekonomiska familjerättsliga avtal i Stockholm eller på distans. Vi erbjuder möten via Skype, Teams, Zoom, digitalt eller per telefon. Vi arbetar över hela Sverige men har kontoret i Stockholm och föreläser även regelbundet inom våra kompetensområden. Vi har självklart tystnadsplikt.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors