Bouppteckning

Bouppteckning

Vad är en bouppteckning?

Bouppteckningen är enkelt förklarat en förteckning över den dödes tillgångar och skulder på dödsdagen.

När ska en bouppteckning göras?

När en person avlidit ska en bouppteckning upprättas. En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader från dödsdagen och bouppteckningen ska sedan lämnas in till Skatteverket senast inom 4 månader från dödsfallet. Vi familjerättsadvokater hjälper dig gärna med att upprätta bouppteckning och hålla bouppteckningsförrättning. Vi är advokater som är specialiserade på familjerätt och arvsrätt.

Vad ska en bouppteckning innehålla?

En bouppteckning ska bland annat innehålla uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder, arvingar, dödsbodelägare, arvtagare och universella testamentstagare. Om den avlidne var gift ska även den efterlevande makens tillgångar och skulder förtecknas. Bestyrkt kopia på testamentet ska även biläggas bouppteckningen.

Vem ska kallas till en bouppteckningsförättning?

Till en bouppteckningsförrättning ska flera intressenter kallas. Bland annat släktingar som har rätt till arv, testamentstagare och efterarvingar. Även en make eller maka och sambo ska kallas till förrättningen. Efteråt ska det framgå av bouppteckningen vilka som varit närvarande.

Hjälp med att upprätta bouppteckning

Vi hjälper dig med alla steg i bouppteckningen så att allt går rätt till. Vi kan även hjälpa till att skriva avtal om arvskifte för att fördela arvet mellan arvingar och testamentstagare. Välkommen att kontakta oss på Advokatbyrån Familj & Försvar för mer information om testamente och arv.


Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dig att skriva och upprätta framtidsfullmakttestamente, äktenskapsförord, gåvobrev och andra ekonomiska familjerättsliga avtal i Stockholm eller på distans. Vi erbjuder möten via Skype, Teams, Zoom, digitalt eller per telefon. Vi arbetar över hela Sverige men har kontoret i Stockholm och föreläser även regelbundet inom våra kompetensområden. Vi har självklart tystnadsplikt.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors