LPT - Psykiatrisk tvångsvård

LPT - Psykiatrisk tvångsvård advokat

LPT - Psykiatrisk tvångsvård

Tvångsvård vid psykiatrisk vård och behandling enligt LPT

En person kan med tvång och mot sin vilja bli intagen för psykiatrisk vård om hon eller han lider av en allvarlig psykisk störning. Om personen behöver tvångsvårdas längre tid än 4 veckor är det förvaltningsrätten som beslutar om det. Det är också domstolen som beslutar om vården ska övergå från frivillig psykiatrisk vård till tvångsvård, eller från sluten vård till öppen tvångsvård. En läkare kan omedelbart tvångsomhänderta en person enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

 

Ett krav är att patienten motsätter sig vård eller på grund av sitt psykiska tillstånd inte kan ta ställning i frågan. Vid frågor om LPT-vård har du rätt till en gratis advokat i domstolen. Du har rätt att önska advokat.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors