Är du misstänkt för brott?

Utsatt för brott målsägandebiträde

Är du misstänkt för brott?

Försvarsadvokat – för dig som misstänks för brott

"I kampen mellan David och Goliat står vi på Davids sida"

Vi har lång erfarenhet av brottmål och komplicerade förvarsuppdrag. Om du är misstänkt för brott har du rätt till en försvarsadvokat som stödjer dig under förundersökningen, vid polisförhör och vid eventuell rättegång. Beroende på brottets art kan du ha rätt till en offentlig eller privat försvarare. Du har rätt att välja vem som ska representera dig och ibland kan du ha rätt till att byta advokat om du är missnöjd. Läs mer nedan eller ring oss för inledande gratis rådgivning per telefon.

När har jag rätt till en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare utses av domstolen och bekostas av staten.

 

Om du sitter anhållen eller häktad har du alltid rätt att få en offentlig försvarare. Samma sak gäller om det brott du är misstänkt för ger minst 6 månaders fängelse.
Du har också rätt till en offentlig försvarare om utredningen är komplicerad, om det är tveksamt vilken påföljd (straff) som ska väljas och om den misstänktes personliga förhållanden är sådana att behov av offentlig försvarare finns.

 

Om du är misstänkt för ett brott med endast böter i straffskalan kan du normalt sett inte få en offentlig försvarare.

 

Om du är under 18 år ska du få en offentlig försvarare så länge det inte är uppenbart att du inte har behov av detta. Om du är under 18 år kan du få en offentlig försvarare även om det brott du är misstänkt för bara kommer leda till böter.

 

Du har rätt att själv önska vem du vill ska utses till din offentliga försvarare, vilket många inte känner till. Om du inte väljer en advokat utser domstolen en advokat. Om du saknar förtroende för den advokat som du fick genom domstolen kan du ibland få byta advokat. Rätten till offentlig försvarare regleras i 21 kap. 3 a § rättegångsbalken.

 

Kontakta Advokatbyrån Familj & Försvar för mer information.

När har jag rätt till gratis advokat - offentlig försvarare?

Om du frikänns betalar du inte för din offentliga försvarare. Om du döms för brottet kan du behöva betala tillbaka hela eller delar av beloppet, det beror på din inkomst. Tjänar du mer än 260 000 kr årligen kommer du mest troligt att behöva återbetala hela beloppet till staten för försvararens kostnad.

Privat försvarare - vad är det?

En privat försvarare är, precis som namnet antyder, en advokat som du anlitar privat. Det är sålunda en försvarare som inte förordnas åt dig av staten. Vi tar ofta uppdrag som privata försvarare.


Om du är misstänkt för ett brott med exempelvis enbart böter i straffskalan har du inte rätt till en offentlig försvarare. Om du ändå vill få hjälp av en advokat kan du anlita en försvarare på egen hand, en s.k. privat försvarare.


Om du inte är nöjd med din offentliga försvarare och domstolen inte tillåter att du byter advokat kan du också anlita en privat försvarare.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho