Jurist Saga Väfors

Din jurist inom familjerätt och brottmål

Verksamhetsområden

 • Familjerätt
 • Brottmål

Utbildning

 • Jur kand / Master of Laws LL.M, Uppsala Universitet

 • Fördjupningskurs i förmögenhetsrättslig familjerätt

 • Examensarbete i straffrätt (”När slår man i taket? – Asperationsprincipen vid ett stort antal sexualbrott mot barn”)

Yrkeserfarenhet

 • Tjänstledig för tingsmeritering
 • Advokatbyrån Familj & Försvar (biträdande jurist)
 • Stahre Persson Advokatbyrå (praktikant)
 • Advokatfirman Althin (praktikant)
 • Familjens Jurist (administrativ assistent)
 • Fråga Juristen (rådgivare)

Juridiska fortbildningskurser

 • Advokatetik och god advokatsed

Kontakt

Jurist Saga Väfors

Saga Väfors

Biträdande jurist

Varför valde du att arbeta med familjerätt och brottmål?

Jag har alltid varit intresserad av att arbeta med något med en stark koppling till människan, vilket både familjerätt och brottmål har.

 

Intresset för familjerätten växte fram under studietiden på grund av mina arbeten vid sidan av studierna. Jag insåg då att familjerätten är ständigt närvarande i en människas liv, särskilt vid stora händelser som att två personer flyttar ihop, skaffar barn, gifter sig eller går skilda vägar. Det är väldigt intressant att arbeta med att hjälpa till att både förebygga problem i sådana situationer samt att hjälpa till att lösa problemen när de uppstår.

 

Intresset för brott och straff och dess plats i samhället var anledningen till att jag började studera juristprogrammet från början. Intresset kvarblev, varför jag utanför studierna skaffade mig erfarenheter kopplade till brottmål genom ideellt arbete som vittnesstöd och praktik på brottmålsbyråer. Genom dessa erfarenheter förstod jag att brottmål verkligen är något för mig och att jag ville fortsätta på det spåret.

Varför vill du bli Advokat?

Jag vill arbeta med att stå upp för människor som är i behov av att få sina rättigheter skyddade. Att hjälpa till i sådana situationer ser jag som ett väldigt givande arbete. Jag tycker även att det är roligt att argumentera och vill bli duktig på att processa. Jag började på juristprogrammet med drömmen om att bli advokat och den drömmen lever än. Som biträdande jurist är jag nu på väg i rätt riktning.

Du studerade på juristprogrammet i Uppsala. Vilka ämnen har du fördjupat dig inom?

På grund av mitt intresse för familjerätt så valde jag att läsa en fördjupningskurs i förmögenhetsrättslig familjerätt, vilket är en mycket omfattande del av familjerätten. Kursen berörde bland annat äktenskapsförord, samboavtal, bodelning, underhåll, gåvor och köp, arv och testamenten samt framtidsfullmakter.

 

Som en andra fördjupning valde jag att skriva mitt examensarbete inom straffrätt. Under min praktik på brottmålsbyrå upptäckte jag att påföljdsbestämning vid flerfaldig brottslighet inte var helt enkelt, varför jag valde att skriva arbetet om det som kallas för asperationsprincipen, eller ”mängdrabatt” i vardagligt tal. Jag riktade in mig på att beskriva tillämpningen av principen vid ett stort antal sexualbrott mot barn.

Vilka erfarenheter inom juridisk rådgivning tar du med dig till Advokatbyrån Familj & Försvar?

Särskilda erfarenheter av juridisk rådgivning har jag från mitt tidigare arbete som studentrådgivare i nästan två år, vid sidan av studierna. Det var ett bra sätt att hålla kunskaperna vid liv och att få möjlighet att hjälpa riktiga personer med juridiska frågor inom många olika områden, men främst familjerätt. Att ha denna erfarenhet i ryggsäcken är enligt mig mycket värdefullt.

 

Som vittnesstöd ger man ingen juridisk rådgivning, utan bidrar endast med medmänskligt stöd till framförallt vittnen som ska medverka i en huvudförhandling. Detta ideella arbete som jag utförde bidrog dock ändå till viktiga erfarenheter av att träffa människor som befinner sig i en rättsprocess och är i behov av stöd och hjälp.