LVU och tvångsvård

LVU och tvångsvård

Familjerättsadvokat i Stockholm

Socialtjänsten eller staten har enligt olika lagar rätt att gå in med tvångsåtgärder mot privatpersoner, t.ex. genom tvångsomhändertagande av ett barn eller en vuxen person. Syftet med lagstiftningen är att kunna skydda barn och vuxna. Dessa åtgärder är dock oerhört ingripande och integritetskränkande. Det är därför viktigt att en specialiserad advokat bistår privatpersonen eller familjen i fråga för att processen ska bli rättssäker.

Vi har några av Stockholms bästa advokater inom LVU, LPT och LVM. Vi tar dock uppdrag över hela Sverige. Läs gärna mer om våra kompetensområden inom LVU och tvångsvård nedan.
LVU advokat