Äktenskapsförord och skuldebrev

Äktenskap och skuldebrev advokat

Äktenskapsförord och skuldebrev

Varför upprätta ett äktenskapsförord?

Bodelning ska genomföras såväl vid äktenskapsskillnad (skilsmässa) som vid någon av makarnas död.

Ett äktenskapsförord är det bästa sättet att reglera vad som ska ingå vid en bodelning. I förordet kan makarna nämligen avtala om vilken egendom som ska vara enskild egendom och vilken egendom som ska vara giftorättsgods (se nästa rubrik). Egendom som inte är enskild ska som huvudregel delas lika mellan makarna.

Ett äktenskapsförord är vidare viktigt för att skydda barn och arvingar vid bodelning med anledning av dödsfall. Inte minst om en av makarna har särkullbarn (egna barn). Utan äktenskapsförord kan t.ex. lösöre eller annan egendom som var avsedd för en makes barn ändå delas eller övertas av den efterlevande maken. Detta kan göra att arvet (kvarlåtenskapen) efter den döde maken påverkas i stor omfattning. Den dödes bröstarvingar ärver nämligen förälderns behållning från bodelningen om inte testamente finns.

När och hur upprättas ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord kan upprättas innan eller under ett pågående äktenskap för att skydda makarnas egendom vid bodelning med anledning av skilsmässa. Man kan även ändra sitt förord. Ni bör alltid rådgöra med en advokat innan ni skriver ett äktenskapsförord och få rådgivning inom familjerätt. Annars är risken stor att en make senare hävdar sig inte ha förstått avtalets innehåll och konsekvenser, vilket kan leda till en tvist hos en bodelningsförättare eller i domstol.

 

Äktenskapsförordet ska vara tydligt och specificerat. Äktenskapsförordet måste också registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Även om det inte finns något krav i lagen om att förordet ska bevittnas är det en rekommendation från vår sida, vilket vi advokater hjälper er med.

Vad är skillnaden mellan giftorättsgods och enskild egendom?

Enskild egendom är sådan egendom som en make får undanta från bodelningen och som sålunda inte ska delas upp mellan makarna. Enskild egendom skapas genom äktenskapsförord, förordnande i testamente eller gåvobrev. Enkelt uttryckt är all annan egendom giftorättsgods, förutom personlig egendom som bara används av en make, som sålunda ska delas lika mellan makarna.

Skuldebrev eller revers mellan makar

Många upprättar ett skuldebrev, även kallad revers, vid bostadsköp eller vid lån av pengar mellan privatpersoner. Om en make går in med större insats än den andre vid bostadsköp med lika ägandeförhållande kan en skuld uppkomma som bör regleras dels genom ett skuldebrev och dels genom äktenskapsförord för att den som investerat mer pengar ska vara ekonomiskt skyddad vid separation eller skilsmässa. Skuldebrevet kan innehålla ränta och villkor som parterna kommer överens om.

 

Ta kontakt med oss advokater på Advokatbyrån Familj & Försvar så hjälper vi dig. Vi erbjuder möten på kontoret i Stockholm eller digitalt per teams, zoom eller telefon. Välkommen!

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors