Om Advokatbyrån Familj & Försvar

Om Advokatbyrån Familj & Försvar

Advokater med specialistkompetens inom familjerätt och brottmål

Advokatbyråns skickliga advokater är specialister. Till skillnad mot många andra advokatfirmor och jurister erbjuder vi dig som klient juridisk spetskompetens inom två områden – familjerätt och försvar i brottmål. Därav namnet på byrån. Genom en tydlig specialisering och en passion för familjerätt och brottmål kan Advokatbyrån Familj & Försvar erbjuda några av Sveriges bästa advokater vid såväl domstolsförhandlingar som vid avtalsskrivning.   Vi har specialiserat oss inom familjerätt och brottmål eftersom dessa juridiska områden ofta berör varandra. Inte sällan uppkommer påståenden om brott i en infekterad vårdnadstvist eller vid tvångsomhändertagande av barn och då vill vi kunna försvara våra klienters intressen, oavsett situation. Vi vill helt enkelt kunna erbjuda privatpersoner Sveriges bästa advokater med specialistkunskap inom familjerätt och brottmål, oavsett om vi agerar som ombud, offentlig försvarare eller målsägandebiträde.   Grundaren advokat Johan Lindgren har bland annat utnämnts som expert av regeringen och har haft ett expertuppdrag i Justitiedepartementets familjerättsliga utredning om föräldraskap. Advokat Johan Lindgren anlitas ofta som föreläsare av banker och intresseorganisationer, och är även förtroendevald i styrelsen för Advokatsamfundets Stockholmsavdelning.   Klienter återkommer till oss eftersom våra klienter erhåller högsta juridiska kvalitet och proaktiv rådgivning, oavsett om du behöver biträde i domstolsprocess eller vid upprättande av avtal. Vi är retoriskt skickliga och ska vara bäst i rättssalen. Vi har ett helhetsperspektiv oavsett om den första kontakten handlat om exempelvis en skilsmässa, brottmål eller vårdnadstvist. Att vara advokat handlar nämligen inte bara om att vinna tvister utan i synnerhet om att förebygga dem.   Kontakta oss om du söker kompetens och trygghet.

Våra medarbetare

Johan Lindgren

VD och advokat
Master of Laws

VD och advokat
Master of Laws

Linn Wallander

Advokat
Master of Laws

Advokat
Master of Laws

Emma Grötting

Advokat
Master of Laws

Advokat
Master of Laws

Assal Soltani

Biträdande jurist
Master of Laws

Biträdande jurist
Master of Laws

Frida Löfgren

Biträdande jurist
Master of Laws

Biträdande jurist
Master of Laws

Hayat Moucho

Biträdande jurist
Master of Laws

Biträdande jurist
Master of Laws

Saga Väfors

Biträdande jurist
Master of Laws

Biträdande jurist
Master of Laws

Joshua Gester

Juristassistent

Juristassistent

Jobba hos oss

Advokatbyrån Familj & Försvar expanderar och rekryterar advokat eller biträdande jurist inom humanjuridik, samt advokat eller jurist inom humanjuridik med specialisering mot ekonomisk familjerätt. Vi erbjuder också uppsatspraktik för juridikstudenter samt tar fortlöpande emot spontanansökningar från advokater eller seniora biträdande jurister.

Skillnaden mellan en advokat och en jurist?

Titeln advokat är skyddad i lag och är en kvalitetsstämpel. Vi advokater har etiska regler att följa som bl.a. kallas för god advokatsed. Lojalitet med klienten, oberoende, frihet från intressekonflikter och en lagstadgad tystnadsplikt (sekretess) är kärnvärden i advokaternas etiska regler. Bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Kraven för inträde är höga.

 

Förutom en lång utbildning – en juristexamen, krävs minst tre års erfarenhet av kvalificerat, juridiskt arbete på advokatbyrå. Den som vill bli advokat måste sedan avlägga en skriftlig och muntlig examen och kunna visa att han eller hon är lämplig för yrket. Lämpligheten prövas bl.a. genom att samtliga advokater och domstolar som varit i kontakt med sökanden får yttra sig i samband med ansökan. Advokater måste likaså vidareutbilda sig fortlöpande. Dessutom måste vi ha en ansvarsförsäkring.

 

Jurist kan vem som helst kalla sig, även utan juristexamen, och en jurist behöver inte ha tystnadsplikt, ansvarsförsäkring eller kontrollera om de är jäviga i ett ärende. Jurister står inte under tillsyn av Advokatsamfundet eller någon myndighet och det är därför svårt att klaga på en jurists arbete eller att få någon kompensation vid fel. Ofta kostar en jurist lika mycket som en advokat men vi advokater ser ofta att den juridiska kvaliteten tyvärr inte har samma höga standard.

 

Se gärna advokatsamfundets film nedan.

Spela video om Skillnaden mellan en advokat och en jurist - Sveriges Advokatsamfund