Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge

Familjerättsadvokat i Stockholm

Efter en separation eller skilsmässa uppkommer flera familjerättsliga frågor när det finns barn i familjen. Dels frågan om var barnen ska bo efter separationen och hur de ska träffa (ha umgänge) med vardera föräldern. Dels uppkommer frågan om föräldrarna fortsatt ska ha gemensam vårdnad eller om en förälder ska ha ensam vårdnad om de gemensamma barnen.

Om föräldrarna inte kan komma överens kan tingsrätten besluta i frågorna efter ansökan om stämning och du bör då ta kontakt med en advokat specialiserad på familjerätt. Vi familjerättsadvokater vet att barnen är det viktigaste och därför lägger vi största möjliga engagemang i varje ärende för att du som klient ska få rätt.

Du kan ringa oss för inledande gratis rådgivning för en behovsanalys per telefon. Familjerättsadvokaterna vid Advokatbyrån Familj & Försvar förklarar även juridiken under respektive område nedan.
LVU advokat