Finansiering - rättsskydd och rättshjälp

Finansiering - rättsskydd och rättshjälp​

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist kan du, efter godkänd ansökan hos ditt försäkringsbolag, få ersättning genom rättsskyddet i hemförsäkringen för del av kostnaderna för att anlita advokat. Du måste som regel ha haft en hemförsäkring under en sammanhängande period om två år för att kunna nyttja rättsskyddsförsäkringen. Vanliga tvister är vårdnadstvister (även barns boende och umgänge med barn), underhållsbidrag, arvstvister och fel i fastighet. Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dig att aktivera ditt rättsskydd.

Rättshjälp

Om du har en inkomst under 260 000 kr per år (efter avdrag om 15 000 kr per barn) kan du beviljas rättshjälp i vissa tvister, t.ex. tvister avseende vårdnad, boende och umgänge med barn samt underhållsbidrag. Grundtanken är att du själv ska betala en del av kostnaderna via rättshjälpsavgiften och du betalar en procentsats mellan 0-40 % av advokatens arbete.