Bodelning mellan sambor

Bodelning mellan sambor

Krav om bodelning mellan sambor inom ett år

Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. I bodelningen ingår samboegendom. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, under förutsättning att egendomen införskaffats för gemensamt bruk och användning. Se ovan. Huvudregeln är att nettovärdet av all samboegendom ska delas lika mellan samborna vid bodelning.

En sambo kan kräva kvarsittningsrätt vid separation

Till dess att bodelningen är klar kan en sambo begära kvarsittningsrätt i bostaden (rätt att bo kvar i bostaden) hos tingsrätten. Se mer information om detta under Bostaden och kvarsittningsrätt.

Delas samboegendom som jag ensam äger i bodelning?

Utan ett samboavtal tar sambolagen inte hänsyn till ägandeförhållandena vid en separation. Huvudregeln är att nettovärdet av all samboegendom ska delas lika mellan samborna vid bodelning. Även om en part står som 100 % ägare av bostaden kan bostadens värde behöva delas. Ett samboavtal kan dock avtala bort sambolagens regler om bodelning. Man kan i avtal reglera att ingen egendom mellan samborna ska delas vid en separation. Likaså kan man bestämma att endast viss egendom ska delas vid en framtida separation, exempelvis möbler.

Du kan skriva samboavtal på plats på vårt kontor i Stockholm eller digitalt. Vi bistår även med bevittning av avtalet. Som sambor bör ni ta emot rådgivning innan samboavtalet skrivs för att säkerställa att avtalet blir juridisk giltigt och hållbart. Ni kan även läsa mer om ad som gäller för bodelning mellan makar vid skilsmässa.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors