Familjerättsliga avtal

Familjerättsliga avtal

Upprätta avtal och skydda familjen

Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dig att skriva och upprätta testamente, framtidsfullmakt, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och andra ekonomiska familjerättsliga avtal i Stockholm eller på distans. Vi erbjuder möten via Skype, Teams, Zoom, digitalt eller per telefon. Vi arbetar över hela Sverige men har kontoret i Stockholm och föreläser även regelbundet inom våra kompetensområden. Vi har självklart tystnadsplikt. Läs mer om vanliga familjerättsliga avtal nedan.

Bodelningsavtal vid skilsmässa eller samboseparation

Familjerättsadvokaterna på Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dig att skriva ett bodelningsavtal som fördelar makarnas egendom och bestämmer vem av makarna som ska överta hus eller bostad. Bodelning innebär att makarnas ekonomiska tillgångar och skulder delas upp mellan makarna. Vid bodelning mellan sambor ska bodelning ske om en sambo kräver det inom ett år från separationen. I bodelningen ingår samboegendom.

Bodelning under ett pågående äktenskap

Under ett äktenskap kan makarna dela upp sina tillgångar och bestämma vem av makarna som äger vad. En bodelning under äktenskapet innebär att makarna själva gör en förteckning över vilka tillgångar och skulder som ska ingå i bodelningen och därefter fördelar egendomen emellan sig. Samtidigt skrivs ofta ett äktenskapsförord och inte sällan sker detta för att skydda en efterlevande make eller maka vid dödsfall om särkullbarn (inte gemensamma barn) finns. En bodelning under äktenskapet måste först anmälas till Skatteverket.

Gåvobrev

Skriv ett gåvobrev avseende exempelvis fastighet, hus, bil, pengar eller aktier. I gåvobrevet kan du skriva villkor om nyttjanderätt och att egendomen och avkastningen ska vara enskild egendom m.m. Till barn kan du välja om gåvan ska anses utgöra förskott på arv eller inte.

Framtidsfullmakt, generalfullmakt, avtal om underhållsbidrag och övriga avtal

Familjerättsadvokaterna på Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dig gärna att skriva framtidsfullmakt, generalfullmakt, fullmakt till apotek, avtal om underhållsbidrag till barn och maka, avtal om barns boende, umgänge med barn och vårdnad. Läs mer under respektive rubriker.

Samboavtal

Ett samboavtal kan avtala bort sambolagens regler om bodelning. Sålunda kan man i avtal reglera att ingen egendom mellan samborna ska delas vid en separation. Annars är huvudregeln att bostad och bohag ska delas lika mellan samborna. Likaså kan man i avtal bestämma att endast viss egendom ska ingå och delas vid en framtida separation, t.ex. möblerna. Ett samboavtal ska upprättas skriftligen. Många skriver samtidigt ett skuldebrev. Vi rekommenderar alla sambor att skriva ett samboavtal och få samboavtalet bevittnat av oss advokater.

Skuldebrev och revers

Många upprättar ett skuldebrev eller en revers vid bostadsköp eller vid lån av pengar mellan privatpersoner. Om en sambo eller make går in med större insats än den andre vid bostadsköp med lika ägandeförhållande uppstår ofta en skuld som måste regleras dels genom ett skuldebrev och dels genom samboavtal eller äktenskapsförord för att den som investerat mer pengar ska vara ekonomiskt skyddad vid separation eller skilsmässa. Skuldebrevet kan innehålla ränta och villkor som parterna kommer överens om.

Testamente

Vi hjälper dig att upprätta ett eget testamente eller ett inbördes testamente för att du själv ska bestämma hur dina tillgångar ska fördelas vid dödfall. Vi hjälper dig att skydda dina arvingars egendom genom att förordna om att arvet exempelvis ska utgöra enskild egendom eller förvaltas av en särskild förvaltare (särskild vård och förvaltning) och reglera nyttjanderätten m.m.
Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Biträdande jurist
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors