Underhåll till maka och barn vid skilsmässa

Underhåll till maka och barn vid skilsmässa

Underhållsbidrag kan krävas redan under betänketiden

Vid en skilsmässa kan en maka eller make kräva underhållsbidrag från den andra parten under betänketiden. Detta för att båda makarna ska kunna leva på samma standard under hela äktenskapet. Så länge betänketiden pågår är makarna gifta och enligt äktenskapsbalken ska makarna sörja för varandras behov.


Om en make tjänar mer än den andra ska den andra parten bidra ekonomiskt till den maken som inte har lika god ekonomi. I ovanliga fall kan även underhåll till maka fortsätta efter äktenskapets slut. Tingsrätten kan besluta i dessa frågor bl.a. under mål om äktenskapsskillnad. Inte sällan kan det vara fråga om stora belopp om inkomstskillnaderna är stora. Samtidigt kan prövning av underhållsbidrag till barn göras. Läs mer om underhåll till barn och maka. Vänd dig till Advokatbyrån Familj & Försvar för frågor om underhållsbidrag.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors