Sambolagen

Sambolagen

När är man sambo enligt lagen?

Sambor är två ogifta personer, oavsett kön, som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande (kärleksförhållande) och i ett gemensamt hushåll. Reglerna om sambor finns i Sambolagen (2003:376). Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna separerar eller om någon av dem avlider. Likaså om någon av samborna ansöker om bodelningsförrättare eller om rätt att få bo kvar i eller överta bostaden.

Vad innebär samboegendom?

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om bostaden och bohaget förvärvats för gemensam användning. Med bohag avses bl.a. möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk. Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål.
Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors