Underhållsbidrag till barn och maka

Underhållsbidrag till barn och maka

Advokaten förklarar juridiken

Efter en separation kan en förälder kräva underhållsbidrag till barnet från den andra föräldern, för att barnets behov ska kunna tillgodoses ekonomiskt. Vid skilsmässa kan även en maka eller make kräva underhållsbidrag till sig själv och barnet under betänketiden från den andra maken.  Detta för att båda makarna ska kunna leva på samma standard under hela äktenskapet. Underhållsbidrag kan avtalas om men om parterna inte är överens kan domstolen fatta beslut i frågorna, även interimistiskt (tillfälligt). Läs gärna mer om underhåll till barn och make nedan eller kontakta oss för vägledning.
Underhållsbidrag till barn och maka advokat