Informationssamtal innan vårdnadstvist – samtal hos familjerätten​

Föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge kan, av kommunen, erbjudas informationssamtal under ledning av sakkunnig. Bestämmelser om sådana samtal finns i lagen (2021:530) om informationssamtal. Sedan den 1 mars 2022 är det obligatoriskt, för föräldrar som inte är överens, att ha deltagit i ett informationssamtal innan en vårdnadstvist i domstol inleds.

Vad är barnfridsbrott?

En person gör sig skyldig till barnfridsbrott om denne begår ett brott mot en annan person när ett barn som är närstående till gärningsmannen och offret bevittnar gärningen. Bestämmelsen innebär alltså att det är brottsligt att låta ett barn bevittna våld mellan två närstående personer.