Informationssamtal innan vårdnadstvist – samtal hos familjerätten​

Föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge kan, av kommunen, erbjudas informationssamtal under ledning av sakkunnig. Bestämmelser om sådana samtal finns i lagen (2021:530) om informationssamtal. Sedan den 1 mars 2022 är det obligatoriskt, för föräldrar som inte är överens, att ha deltagit i ett informationssamtal innan en vårdnadstvist i domstol inleds.

När socialtjänsten tar ditt barn

Socialtjänsten har möjlighet att omedelbart tvångsomhänderta barn och unga upp till 19 års ålder enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). LVU är en skyddslagstiftning som dels syftar till att ge socialtjänsten möjlighet att skyndsamt ingripa till skydd för ett barn eller ungdom vid en akut situation. Dels syftar lagen till att ge barnet och familjen mer ingripande vård eller insatser efter en domstolsprövning i förvaltningsrätten.

Hur man ansöker om skilsmässa – vanliga frågor om äktenskapsskillnad

Advokat Johan Lindgren ger en kortfattad information om hur man ensam eller gemensamt ansöker om skilsmässa och svarar kortfattat på vanliga frågor i samband med skilsmässa.

Vårdnadstvist – att ansöka om ensam vårdnad

Att ansöka om ensam vårdnad är ofta ett svårt beslut. Därför krävs det att du biträds av en advokat specialiserad på familjerätt som kan ge dig kvalificerad juridisk rådgivning. Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dagligen privatpersoner i vårdnadstvister i Stockholm och hela Sverige. Vill du ha en expert? Välj Advokatbyrån Familj & Försvar. Författaren av denna artikel, advokaten Johan Lindgren, har förordnats som expert hos Justitiedepartementet i utredning avseende Föräldrabalken.

Custody disputes – How to apply for sole custody in Sweden (vårdnadstvist)

Applying for sole custody is often a hard decision to make. Therefore, it is advised to seek qualified legal counsel from an attorney or lawyer specialised in family law. At Advokatbyrån Familj & Försvar we help people with custody cases on a daily basis in Stockholm and throughout Sweden. Are you in need of a specialist in family law? We at Advokatbyrån Familj & Försvar will gladly help you, so please read below frequent asked questions (FAQ).

Sambojuridik – samboavtal, separation och bodelning

Vad innebär det juridiskt att bli sambo och vad sker ekonomiskt när samboförhållandet upphör? Advokat Johan Lindgren förklarar juridiken.

Var ska barnen bo efter separation eller skilsmässa?

Vid separation eller skilsmässa uppkommer frågan om hur barnen ska bo efter separationen. De flesta föräldrarna önskar att barnen ska påverkas så lite som möjligt och att barnen ska ha en god kontakt med båda föräldrarna. Det är ni föräldrar som tillsammans bestämmer hur barnen ska bo men kan ni inte komma överens kan det vara klokt att ta kontakt med en advokat eller familjerätten för rådgivning redan innan en separation för att få juridiska råd. Advokat Johan Lindgren, expert hos Justitiedepartementet, förklarar nedan hur barnens boende och umgänge kan se ut efter separation.

Ensam eller gemensam vårdnad efter separation eller skilsmässa

Vid separation eller skilsmässa uppkommer frågan om föräldrarna fortsatt ska ha gemensam vårdnad eller om en förälder ska utöva ensam vårdnad om de gemensamma barnen. Om föräldrarna inte kan komma överens kan tingsrätten besluta i frågan efter ansökan.

LVU advokat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Visby, Västerås och Umeå

När socialtjänsten tar ett barn med tvång har såväl föräldrarna (vårdnadshavarna) som barnet rätt till en advokat. Socialtjänsten tvångsomhändertar barn genom lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU. Jag är advokat och specialist på LVU och tar uppdrag över hela Sverige och arbetar bl.a. regelbundet i Göteborg, Malmö, Uppsala, Visby, Västerås och Umeå. Läs gärna mer nedan och kom ihåg att begära advokat så snart ditt barn blir hämtat av socialtjänsten – för att du ska få den bästa advokaten vid din sida.