Jurist Assal Soltani

Din jurist inom familjerätt och brottmål

Verksamhetsområden

 • Familjerätt
 • Brottmål

Utbildning

 • Jur kand / Master of Laws LL.M, Karlstads Universitet
 • Fördjupningskurser i barnrätt, straffrätt och påföljdsbestämning
 • Examensarbete i (”Utökad nödvärnsrätt. Ett behov eller ett intresse?”)

Yrkeserfarenhet

 • Ångermanlands tingsrätt (tingsnotarie)
 • Familjens jurist (biträdande jurist)
 • Brottsofferjouren (brottsofferstödjare)
 • Advokatfirman Beskow (juristpraktikant)

Juridiska forbildningskurser

 • Vårdnad, boende och umgänge
 • Praktisk boutredning

Språk

 • Persiska
 • Engelska

من یک حقوقدان هستم و با حقوق خانواده و قانون مراقبت از جوانان و پرونده‌های کیفری در استکهلم سوئد در دفتر وکالت کار میکنم شما میتوانید برای مشاوره حقوقی به زبان فارسی با من تماس بگیرید

Jurist Assal Soltani

Assal Soltani

Biträdande jurist

Kontakt

Du har tidigare arbetat på domstol. Vad för erfarenheter från domstol har du för användning på advokatbyrån Familj & Försvar?

Jag har fått med mig en hel del värdefull erfarenhet genom mitt arbete på domstol. På tingsrätten arbetade jag med flera arbetsuppgifter parallellt, bland annat har jag suttit som ordförande och protokollförare på flera brottmåls- och tvistemålsförhandlingar, skrivit domar, upprättat beslutsförslag och rättsutredningar, handlagt och upprättat samt fattat beslut i egna ärenden. På så sätt har jag arbetat med olika typer av juridiska frågor som kan uppkomma i domstol och fått stor förståelse för domstolsprocessen samt insyn i bedömningarna som görs av rätten, allt vilket jag är övertygad om kommer vara till stor nytta i min roll som ombud på advokatbyrån Familj & Försvar.

Vilka yrkeserfarenheter från Familjens jurist och andra tidigare arbetsplatser har du nytta av?

Genom mitt arbete på Familjens jurist, domstol och brottsofferjouren, har jag utvecklat min juridiska kompetens, men framför allt har jag utvecklat min förmåga att möta och hjälpa människor i sorg samt utsatta situationer. Jag har därmed, förutom kunskap inom rättsområdena familjerätt och brottmål, stor förståelse för människor i kris och min målbild är att under klienternas svåra tid vägleda dem genom de juridiska frågor som uppstått och tillvarata klienternas intressen.

Varför valde du att arbeta med familjerätt och brottmål på advokatbyrå?

Jag har så länge jag kan minnas haft ett brinnande intresse för att arbeta med och för människor. För mig var det också av vikt att arbeta med något samhällsviktigt och göra skillnad på riktigt. Jag hade även tidigt ett stort intresse för debatter och ämnet retorik. Kombinationen av det ovannämnda gjorde det klart, det var advokatyrket som hade fångat mitt intresse.


Familjerätten fångade mitt intresse redan under gymnasietiden och jag skrev då mitt första examensarbete om vårdnad. När jag sedan började på juristprogrammet var det en självklarhet att fördjupa mig ytterligare inom humanjuridiken. Jag läste en straff- och processrättslig inriktning, varefter mitt intresse för brottmålen väcktes. Efter min tjänst på tingsrätten förstärktes mitt intresse för familjerätten och brottmålen än mer, varför jag valde att arbeta med det på advokatbyrå.

När du ur ett domstolsperspektiv sett advokater i domstol – vad utmärker en bra advokat?

Givetvis är det mycket som utmärker en bra advokat, som exempelvis engagemang och ha en god analytisk förmåga, men utifrån det jag sett ur ett domstolsperspektiv utmärks en bra advokat genom huruvida advokaten är väl påläst, tydlig i sina anföranden och lämnar välgrundade, men koncisa argument som ligger i klientens bästa intresse. Något ytterligare som utmärker en bra advokat är en advokat som har en god retorisk förmåga.