Advokat Camilla Högye

Din advokat specialiserad på familjerätt och brottmål

Verksamhetsområden

 • Familjerätt
 • Brottmål (försvarsadvokat, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn)
 • LVU

Utbildning

 • Jur kand / Master of Laws LL.M, Stockholms Universitet
 • Fördjupningskurser inom bl.a. kriminologi, socialrätt och förvaltningsrätt

Yrkeserfarenhet

 • Advokatbyrån Familj & Försvar (advokat)

 • Advokatbyrån Familj & Försvar (biträdande jurist)

 • Legio Advokatfirma (biträdande jurist)
 • Gamla Stans Advokatbyrå (biträdande jurist)
 • Gamla Stans Advokatbyrå (juristassistent)

Juridiska fortbildningskurser

 • Advokatexamen delkurs 1: Advokatyrkets etik och teknik
 • Advokatexamen delkurs 2: Förberedelse inför och förhandling i domstol
 • Advokatexamen delkurs 3: Konstitutionell rätt – Riskhantering och rådgivaransvaret – Advokatens kärnvärden
Advokat Camilla Högye

Camilla Högye

Advokat

Kontakt

Du är specialiserad på vårdnadstvister och familjerätt. Hur lyckas man i en vårdnadstvist?

Familjerätt handlar om problemlösning och i många fall går det att hitta en bra lösning utom rätta, dvs. utan att hamna i en domstol. Även i ett tidigt skede kan jag vara behjälplig genom konsultation och på så sätt ge föräldern handfasta råd på vägen. När det inte är möjligt för föräldrar att komma överens på egen hand inleds själva tvisten och mitt arbete handlar om att biträda min klient genom hela den processen.

 

Man lyckas i en vårdnadstvist genom att inledningsvis formulera en tydlig strategi framåt. En tvist mellan föräldrar skapar av naturliga skäl ofta en stor oro och mycket känslor. En tydlig strategi gör det möjligt för min klient att fokusera på målet och hur vi tillsammans ska ta oss dit. Genom att fokusera på de omständigheter som är relevanta och som domstolen faktiskt beaktar vid sin bedömning, skapar man de bästa förutsättningarna för att lyckas i en vårdnadstvist.

Varför tror du att du ofta anlitas som målsägandebiträde?

Många av mina klienter är personer som utsatts för brott i nära relation, till exempel misshandel, olaga hot, våldtäkt eller grov kvinnofridskränkning. Min förmåga att skapa ett förtroende bidrar till att mina klienter känner sig trygga och kan berätta om vad som hänt. Jag har en stor förståelse för komplexiteten i de här ärendena och stöttar min klient oavsett om hen väljer att medverka i polisens utredning eller för det fall hen inte känner sig redo för det.

 

Jag tycker också att det är viktigt att ha en regelbunden kontakt med utredaren hos polisen. Det handlar tyvärr alltför ofta om att försöka driva utredningen framåt och förhindra att förundersökningen stannar av eller läggs ned. Jag kan till exempel hjälpa målsäganden att ta fram relevant bevisning och förmedla kontaktuppgifter till potentiella vittnen.

 

Jag anlitas som målsägandebiträde för att mina klienter uppskattar mitt stöd, mitt driv genom hela processen och för att jag alltid finns på deras sida, oavsett vad som händer.

Vilken expertis har du inom LVU?

Jag anlitas främst som offentligt biträde då socialnämnden beslutat om att tvångsomhänderta barn och då föräldrar begär att ett tvångsomhändertagande ska upphöra, en så kallad hemtagning. Mitt arbete går ut på att identifiera de faktorer som domstolen faktiskt kommer att ta hänsyn till vid sin bedömning och på så sätt hjälpa min klient att lyfta fram relevanta omständigheter. Jag har arbetat med ett stort antal föräldrar med olika förutsättningar och har därför förmågan att snabbt sätta mig in i ett ärende och ge lämpliga råd.

 

Ett tvångsomhändertagande kan komma plötsligt och inte sällan har mina klienter hamnat i en krissituation. Min uppgift som offentligt biträde handlar därför både om att finnas som stöd och om att driva processen på att adekvat sätt, genom att till exempel hjälpa till i kontakten med socialtjänsten och genom att ta fram väsentlig bevisning.

Några tips till föräldrar i en vårdnadstvist?

Det är viktigt att skaffa sig ett ombud med lång erfarenhet av just vårdnadstvister. Vårdnadstvister är komplexa och det är lätt att som förälder hamna i ett läge där känslorna snarare än förnuftet får styra. Ett bra ombud hjälper klienten att behålla fokus och koncentrerar processen kring de frågor som är viktiga. Det allra viktigaste i en vårdnadstvist är förstås barnet, vilket också domstolen kommer att fokusera på vid sin bedömning.

Varför trivs du i rollen som advokat och ombud?

Juridik är problemlösning! Jag har ett genuint intresse för människor och drivs av tanken på att hitta rätt lösning för den klient som jag arbetar tillsammans med. Med rollen kommer ett stort ansvar och det gäller att stå stadigt när det blåser. Min mångåriga arbetslivserfarenhet för med sig en stor vana av att möta människor under mycket olika förhållanden. Det gör att jag har förmågan att behålla mitt lugn i alla de situationer som kan uppstå. Jag trivs med att arbeta nära klienter och är mycket ödmjuk inför det förtroende jag får från dem i rollen som advokat och ombud.