Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt gäller i framtiden vid sjukdom eller ålderdom

Vi rekommenderar alla att skriva en framtidsfullmakt hos en advokat. Om du blir sjuk eller exempelvis på grund av ålderdom inte kan ta hand om dina ekonomiska eller personliga angelägenheter kan du genom att skriva en framtidsfullmakt få hjälp av någon som du litar på. En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en person (fullmaktshavaren) för att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Vem kan vara fullmaktshavare?

Du kan t.ex. upprätta en framtidsfullmakt till en maka, sambo, familjemedlem eller vän. Många väljer ett gemensamt förordnande till barnen. Det går även bra att förordna sekundära fullmaktshavare som i andra hand kan bistå dig.

Varför skriva en framtidsfullmakt?

Genom att skriva en framtidsfullmakt skyddar du din ekonomi, din person och din familj om du i framtiden förlorar beslutandeförmågan. Du kan även se till att make eller maka kan sälja gemensam bostad och hjälpa dig in på ett vårdhem utan att en god man behöver övervägas eller överförmyndaren behöver kontaktas.


Det finns legala krav på hur en framtidsfullmakt ska upprättas och den måste bli bevittnad på rätt sätt. Många skriver sitt testamente samtidigt som sin framtidsfullmakt.


Vi på Advokatbyrån Familj & Försvar avråder från att använda mallar eftersom vi sett många felaktiga mallar som gett felaktiga konsekvenser och ogiltiga framtidfullmakter. Vi hjälper dig att ogiltigförklara felaktiga framtidsfullmakter. Vi hjälper dig även som anhörig att ogiltigförklara en felaktig framtidsfullmakt. Om du inte kan ta hand om din ekonomi eller person kan du få en god man eller förvaltare om du inte skrivit en framtidsfullmakt.


Advokatbyrån Familj & Försvar hjälper dig att skriva och upprätta framtidsfullmakt, testamente, äktenskapsförord, gåvobrev och andra ekonomiska familjerättsliga avtal i Stockholm eller på distans. Vi erbjuder möten via Skype, Teams, Zoom, digitalt eller per telefon. Vi arbetar över hela Sverige men har kontoret i Stockholm och föreläser även regelbundet inom våra kompetensområden. Vi har självklart tystnadsplikt.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren
Linn Wallander
Advokat
0046852027737LW@advokatff.selinkedin.com/in/advokatlinnwallander
Emma Grötting
Advokat
0046852027737EG@advokatff.selinkedin.com/in/juristemmagrötting
Assal Soltani
Biträdande jurist
0046852027737AS@advokatff.selinkedin.com/in/juristassalsoltani
Frida Löfgren
Biträdande jurist
0046852027737FL@advokatff.selinkedin.com/in/juristfridalofgren
Hayat Moucho
Biträdande jurist
0046852027737HM@advokatff.selinkedin.com/in/juristhayatmoucho
Saga Väfors
Biträdande jurist
0046852027737SV@advokatff.selinkedin.com/in/juristsagavafors