Ensam eller gemensam vårdnad efter separation eller skilsmässa?

Vårdnadstvist advokat

Ensam eller gemensam vårdnad efter separation eller skilsmässa?

Vid separation eller skilsmässa uppkommer frågan om föräldrarna fortsatt ska ha gemensam vårdnad eller om en förälder ska utöva ensam vårdnad om de gemensamma barnen. Om föräldrarna inte kan komma överens kan tingssrätten besluta i frågan efter ansökan.

Gemensam vårdnad - vilka beslut måste fattas av vårdnadshavarna?

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna ska fatta gemensamma beslut i frågor om barnet. De allra flesta beslut om våra barn handlar emellertid endast om barnets vardagliga rutiner, vilket inte kräver vårdnadshavarens beslut. Dessa rutinmässiga beslut ingår i vad som juridiskt benämns för den dagliga omsorgen. I den dagliga omsorgen ingår bl.a. beslut om barnets kläder, mat, aktiviteter, kortare resor, tandvård m.m.

 

Beslut som emellertid behöver fattas av vårdnadshavarna kallas för vårdnadsbeslut och handlar om mer ingripande frågor om barnets person och vård. Inte sällan handlar det om beslut i förhållande till myndigheter.

 

Barn har enligt föräldrabalken rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna tillsammans sörja för dessa rättigheter. Exempel på frågor som kräver vårdnadshavares beslut är bl.a. skolval, folkbokföring, pass, ingripande hälso- och sjukvård, namn och namnbyte.

Samarbete och kommunikation krävs för gemensam vårdnad

Om föräldrar kan komma överens i vårdnadsfrågor och har ett tillräckligt gott samarbete samt en fungerande kommunikation angående barnet, är ofta gemensam vårdnad en god lösning för barnet. Förutom beslutanderätt får nämligen en vårdnadshavare även rätt till insyn, sålunda rätt till information om barnet hos bl.a. skola och myndigheter.   Om föräldrar inte kan komma överens, djupa konflikter råder eller om en förälder är olämplig exempelvis på grund av hot, våld, missbruk, brister i omsorgen eller dylikt bör föräldrarna inte utöva en gemensam vårdnad.

Barnets bästa ska alltid vara avgörande står det i föräldrabalken – inte föräldrarnas bästa. Den förälder som är mest lämpad att sörja för barnets behov bör istället erhålla ensam vårdnad. Om föräldrarna inte är överens kan en förälder ansöka om beslut om ensam vårdnad vid tingsrätten genom en stämningsansökan. Därmed inleds en vårdnadstvist. Då bör man ta hjälp av en advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadsfrågor.

Att ansöka om ensam vårdnad

Du är varmt välkommen att kontakta oss för en inledande gratis juridisk rådgivning per telefon (08 520 277 37). Läs även följande artiklar för mer information om bl.a. vårdnadstvist:

 

 

Familjerättsadvokaterna på Advokatbyrån Familj & Försvar är specialister inom vårdnadstvister i Stockholm och arbetar över hela Sverige. Vi hjälper även dig angående barns boende och umgänge med barn, familjerätt, skilsmässa samt domstolsprocesser. Söker du bästa advokaten – vänd dig till Advokatbyrån Familj & Försvar. Vi har självklart tystnadsplikt. Vi hjälper dig att ansöka om rättskydd eller rättshjälp med inledande gratis telefonrådgivning för en behovsanalys.

Johan Lindgren
Advokat och grundare
0046852027737JL@advokatff.selinkedin.com/in/advokatjohanlindgren